Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Betrokken werknemers en bedrag van het forfait Sociale Maribel

De forfaitaire vermindering Sociale Maribel wordt berekend voor alle statutaire en contractuele personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen (zowel arbeiders als bedienden), met inbegrip van de gesubsidieerde contractuelen van de plaatselijke besturen, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • een aan patronale socialezekerheidsbijdragen onderworpen loon ontvangen;
  • tewerkgesteld zijn in de sector gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en/of cultuur en in de socialezekerheidsaangifte aangegeven worden onder één van de voornoemde NACE-codes;
    Opmerking: alle personeelsleden van de OCMW’s kunnen onder een NACE-code Sociale Maribel vallen.
  • minstens halftijds tewerkgesteld zijn (d.w.z. hetzij aangeworven zijn met een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst of benoemd zijn in een minstens halftijdse betrekking, hetzij in het kwartaal minstens 50% van het aantal arbeidsuren leveren dat een voltijds werknemer verricht);
  • minstens 33% van een voltijdse betrekking tewerkgesteld zijn in een beschutte werkplaats .

De vermindering Sociale Maribel bedraagt 442,83 EUR per werknemer en per kwartaal.

Evenwel wordt de vermindering Sociale Maribel voor een gesubsidieerde contractueel beperkt tot 5,67% (of 6,07%) van het brutoloon als de verschuldigde werkgeversbijdragen kleiner zijn dan 442,83 EUR per werknemer en per kwartaal.

De vermindering Sociale Maribel wordt verhoogd tot 462,57 EUR vanaf 1-1-2018, tot 478,57 EUR op 1-1-2019 en tot 498,31 EUR vanaf 1-1-2020.