Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden - sociale inschakelingseconomie (sine)

Het Koninklijk Besluit van 3-5-1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28-12-1944 bestreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende inschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen organiseert de regeling van de sociale inschakelingseconomie, ook wel “sine” genaamd. Deze tewerkstellingsmaatregel wil de integratie van langdurig werkzoekenden op de arbeidsmarkt bevorderen en voorziet in de toekenning aan de werkgever van enerzijds een loonsubsidie en anderzijds van een doelgroepvermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid.