Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De solidariteitsbijdrage op de winstparticipaties

Een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat krachtens het Wetboek der inkomstenbelasting onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en dat voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in de wet van 22-5-2001 (participatieplan, toetredingsakte…), kan winstparticipaties toekennen aan zijn personeelsleden. De winstparticipaties zijn uitgesloten uit het loonbegrip, maar op de uitkering in speciën van de winstdeelname is een solidariteitsbijdrage van 13,07% verschuldigd ten laste van de toegetreden personeelsleden.