Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De specifieke werkgeversbijdrage van 0,02%

Een specifieke werkgeversbijdrage van 0,02% is verschuldigd op het loon van de contractanten die onder de arbeidsongevallenregeling van de privésector vallen, en is bestemd voor het Globaal Beheer.

De specifieke werkgeversbijdrage van 0,02% is niet verschuldigd voor

  • de werknemers, tewerkgesteld in het kader van artikel 60, §7 van de OCMW-wet;
  • de contractuele geneesheren die volledig vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen.