Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Toekenning of schrapping van een vestigingseenheidsnummer

Het repertorium van de Kruispuntbank van Ondernemingen neemt, naast het ondernemingsnummer van de lokale of provinciale besturen, ook de identificatienummers van hun vestigingseenheden op.

Een vestigingseenheid is een plaats die men geografisch kan identificeren door een adres, waar ten minste één activiteit van de onderneming wordt uitgeoefend, of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend. Aan elke vestigingseenheid wordt er in het repertorium een eigen vestigingseenheidsnummer toegekend.

Een bestuur heeft minstens één, maar meestal meerdere vestigingseenheden. Zo kan een gemeente een apart vestigingseenheidsnummer hebben voor een sporthal, een zwembad, een cultureel centrum, een museum, een containerpark...

Elke creatie, elke wijziging en elke schrapping van een vestigingseenheid moet gemeld worden aan de RSZ via de portaalsite van de sociale zekerheid .

De gegevens van de vestigingseenheden die verbonden zijn aan een ondernemingsnummer, kunnen geconsulteerd worden op de onlinedienst KBO Public Search.