Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inleiding

Een pensioenbijdrage is aan de RSZ verschuldigd door de besturen die voor hun vastbenoemden aangesloten zijn bij

  • het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen;
  • de pool der parastatalen;
  • de pensioenregeling van de Schatkist.

De besturen die aangesloten zijn bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, zijn voor hun vastbenoemden

  • een basispensioenbijdrage verschuldigd;
  • een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd als de pensioenlast van de vroegere vastbenoemden van het bestuur hoger is dan de wettelijk verschuldigde basispensioenbijdragen voor de huidige vastbenoemden.

Een bij het gesolidariseerde pensioenfonds aangesloten bestuur kan de basispensioenbijdrage en de responsabiliseringsbijdrage zelf aan de RSZ betalen, maar het kan deze bijdragen in het kader van een verzekeringsovereenkomst ook toevertrouwen aan een voorzorgsinstelling. De voorzorgsinstelling neemt dan de verplichtingen inherent aan deze betalingen ten aanzien van de RSZ over.

De bij de pool der parastatalen aangesloten besturen zijn voor hun vastbenoemden op het aan pensioenbijdragen onderworpen loon een persoonlijke bijdrage van 7,50% en een patronale bijdrage van 36% verschuldigd.

De bij de pensioenregeling van de Schatkist aangesloten besturen zijn voor hun vastbenoemden op het aan pensioenbijdragen onderworpen loon een persoonlijke bijdrage van 7,50% verschuldigd.