Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Kalender

DmfA-vervaldagen, betalingen en administratieve navordering

Sancties: Als u als werkgever de vervaldatums niet respecteert, wordt u gesanctioneerd.
Meer info over de toepassing van de sancties .pdf - Nieuw venster

Aangiftetermijnen

 • 30 april 2017 Eerste kwartaal
 • 31 juli 2017 Tweede kwartaal
 • 31 oktober 2017 Derde kwartaal
 • 31 januari 2018 Vierde kwartaal

Vervaldatums

Eerste kwartaal

 • 5 februari 2017 Eerste voorschot
 • 5 maart 2017 Tweede voorschot
 • 5 april 2017 Derde voorschot
 • 30 april 2017 Saldo van bijdrage

Tweede kwartaal

 • 5 mei 2017Eerste voorschot
 • 5 juni 2017 Tweede voorschot
 • 5 juli 2017 Derde voorschot
 • 31 juli 2017 Saldo van bijdrage

Derde kwartaal

 • 5 augustus 2017 Eerste voorschot
 • 5 september 2017 Tweede voorschot
 • 5 oktober 2017 Derde voorschot
 • 31 oktober 2017 Saldo van bijdrage

Vierde kwartaal

 • 5 november 2017 Eerste voorschot
 • 5 december 2017 Tweede voorschot
 • 5 januari 2018 Derde voorschot
 • 31 januari 2018 Saldo van bijdrage

Betalingsmoeilijkheden: Heeft u moeilijkheden om de vervaldatums te respecteren?

Meer info over betaalmoeilijkheden en minnelijke invordering .pdf - Nieuw venster

Administratieve navordering

Vervaldata van toepassing voor ESS:

DmfA voor provinciale en plaatselijke besturen

Om binnen de termijnen te vallen moet de aangifte uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw DmfA aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Aangiftetermijnen 2017

 • 30 april 2017 Eerste kwartaal
 • 31 juli 2017 Tweede kwartaal
 • 31 oktober 2017 Derde kwartaal
 • 31 januari 2018 Vierde kwartaal

Technische interventies

 • 14 januari 2018
 • 4 februari 2018
 • 4 maart 2018
 • 25 maart 2018
 • 6 mei 2018
 • 10 juni 2018
 • 29 juli 2018
 • 26 augustus 2018
 • 23 september 2018
 • 21 oktober 2018
 • 18 november 2018
 • 16 december 2018

Het is mogelijk dat er storingen optreden op het portaal.