Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Kalender

Soort bericht

Loading...

PDF-kalender

Zie ook

Sancties: Als u als werkgever de vervaldatums niet respecteert, wordt u gesanctioneerd.

Meer info over de toepassing van de sancties .pdf - Nouvelle fenêtre


Hebt u moeilijkheden om de vervaldagen te respecteren?

Meer info over betaalmoeilijkheden en minnelijke invordering