Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

8.8.1. Algemeen

In de DmfAPPL berekent de RSZ het juiste bedrag van de bijdragen op basis van de verminderingscode die u in de aangifte vermeldt. Op basis van gegevens van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de FOREM, de VDAB, Actiris of de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of de bevoegde gewesten wordt de aangifte op haar juistheid gecontroleerd en wordt de vermindering van socialezekerheidsbijdragen toegekend.

De gegevens die betrekking hebben op de bijdrageverminderingen, worden vermeld in één apart functioneel blok van het glossarium. Uitzondering op deze regel is de forfaitaire bijdragevermindering per kwartaal in het kader van de Sociale Maribel. Deze bijdragevermindering wordt automatisch berekend op basis van de NACE-code en wordt prioritair toegekend voorafgaand aan alle andere bijdrageverminderingen.

De meeste verminderingen worden berekend worden per tewerkstellingslijn. Dit betekent dus dat indien u voor een werknemer meerdere tewerkstellingslijnen moet gebruiken (bv. omdat hij in de loop van het kwartaal van arbeidsregime verandert) en die werknemer recht heeft op een bepaalde vermindering, u de verminderingscodes per tewerkstellingslijn apart op de aangifte moet vermelden. Er worden geen totalen per werknemer of voor alle werknemers samen vermeld.