Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Ziekteperiode statutair personeelslid

Indien de rechthebbende op kinderbijslag een statutair personeelslid is dat meer dan zes maanden afwezig is wegens ziekte, geniet het rechtgevende kind – ingevolge artikel 56 van de Algemene Kinderbijslagwet – een verhoogde kinderbijslag vanaf de zevende maand.

Wordt eveneens beschouwd als een periode van ziekte die recht geeft op een verhoogde kinderbijslag:

  • de periode van disponibiliteit wegens ziekte;
  • het deeltijds hervatten van de arbeidsactiviteit met toestemming van de adviserende geneesheer na een periode van volledige afwezigheid wegens ziekte;
  • de periode van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte.

In deze zone wordt de datum vermeld vanaf wanneer het statutair personeelslid meer dan zes maanden afwezig is wegens ziekte. De in te vullen datum is niet de eerste dag ziekte, maar de eerste dag na de periode van zes maanden afwezigheid wegens ziekte.