De responsabiliseringscoëfficiënt

De wettelijke responsabiliseringscoëfficiënt is vastgelegd op minstens 50%.

In een overgangsperiode van 2012 tot 2015 werd een deel van de andere beschikbare reserves (Amortisatiefonds) ingezet om een deel van de aanvullende werkgeversbijdragen die de geresponsabiliseerde lokale besturen verschuldigd zijn aan het gesolidariseerde pensioenfonds, te financieren. Hierdoor kon de wettelijke responsabiliseringscoëfficiënt dalen tot 36,97% voor het jaar 2012, tot 38,26% voor het jaar 2013, tot 39,24% voor het jaar 2014 en tot 45,41% voor het jaar 2015.