De wettelijke basispensioenbijdrage

De wetgever voorziet vanaf het jaar 2016 in een uniforme wettelijke basispensioenbijdrage van 41,50% op het loon van de statutaire personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen die aangesloten zijn bij het gesolidariseerde pensioenfonds. De wettelijke basispensioenbijdrage is gelijk aan een werknemersbijdrage van 7,50% en een werkgeversbijdrage van 34%.