Aantal uren of prestaties

Dit gegeven is enkel verplicht wanneer het een bijslag per eenheid betreft, ongeacht de eenheid (uur of prestatie).

Met andere woorden, dit gegeven moet enkel worden ingevuld wanneer u een referentie heeft gekozen die overeenkomt met een bijslag die per eenheid wordt toegekend.

In dat geval dient u het aantal eenheden aan te geven, dus het aantal uren of prestaties (uitgedrukt in honderdsten) waarvoor het personeelslid de bijslag kreeg toegekend tijdens de aangifteperiode. Ter herinnering: deze periode valt binnen het aangiftekwartaal.

Aanpassing voor het personeel van het federaal niveau ingevolge het Koninklijk Besluit van 25 oktober 2013 (enkel voor de DmfA, niet voor de DmfAPPL)

De verhogingen verbonden aan de vooruitgang naar de hogere trap (en de volgende schaalbonificaties) moeten worden aangegeven onder de vorm van nieuwe weddebijslag referenties 'type bedrag per eenheid'.

Het aantal van deze verhogingen (vb.: 1,2,3…) moet aangegeven worden in deze zone. Het aantal wordt uitgedrukt in honderdsten (voorbeeld: 1 verhoging wordt uitgedrukt als '100').