Inleiding

De werkgevers en de werknemers waarop de arbeidsongevallenregeling van de privé-sector van toepassing is, zijn onderworpen aan twee werkgeversbijdragen.