Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De gedeeltelijke responsabilisering

Een lokaal bestuur dat vastbenoemden in dienst heeft, wordt gedeeltelijk geresponsabiliseerd en moet slechts een deel van zijn individuele pensioenlasten die niet gedekt worden door de basispensioenbijdragen, op zich nemen.

De responsabiliseringsbijdrage is een aandeel van het verschil tussen de individuele pensioenlast (die uitbetaald wordt aan de vroegere vastbenoemden van het lokaal bestuur) en de opbrengst van de (door het lokaal bestuur) betaalde basispensioenbijdrage. Het percentage dat het lokaal bestuur zelf moet dragen, is de responsabiliseringscoëfficiënt (= RC). Het resterende saldo wordt gedragen door het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

De responsabiliseringscoëfficiënt is “gelijk” voor alle geresponsabiliseerde werkgevers, ongeacht de pool waarbij de werkgever aangesloten was vóór 1-1-2012.

De responsabiliseringsbijdrage is “verschillend” per bestuur omdat de pensioenlast van de vroegere vastbenoemden en de individuele loonmassa van de huidige vastbenoemden verschillen per bestuur. De bijdrage is gelijk aan het product van de responsabiliseringscoëfficiënt met het verschil tussen

  • de pensioenlast (PL) en
  • de pensioenbijdragen voor de vastbenoemden (BB% X LM)

Bij het berekenen van de responsabiliseringsbijdrage van een lokale politiezone worden de pensioenen van de gemeentepolitie, ingegaan vóór 1-4-2001, mee opgenomen zijn in de pensioenlast.