Betrokken werkgevers

Alle werkgevers met statutaire personeelsleden vallen onder de toepassing van deze regeling.