Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De werkgeversbijdrage van de provinciale en de plaatselijke besturen voor de sector beroepsziekten

Voor de contractuele en vastbenoemde personeelsleden van de bij de provinciale en plaatselijke besturen is een werkgeversbijdrage voor de sector beroepsziekten verschuldigd die gelijk is aan 0,17% van het aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen loon.

De werkgeversbijdrage voor de sector beroepsziekten is bestemd voor het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (FEDRIS) en wordt aangewend ter financiering van de uitkeringen voor beroeps-ziekten aan de personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen.

De werkgeversbijdrage is niet verschuldigd voor de studenten en de monitoren.

De werkgeversbijdrage is evenmin verschuldigd voor de kunstenaars en de onthaalouders die genieten van het sociaal statuut, maar deze personeelsleden zijn wel de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekteregeling van de privésector verschuldigd.