Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De bijzondere bijdragen op de stortingen door de werkgevers verricht tot vorming van extralegale pensioenvoordelen

Een bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86% is verschuldigd op al de door de werkgevers verrichte stortingen om aan hun personeel, ongeacht het statuut, of aan hun rechthebbende(n) extralegale voordelen toe te kennen inzake ouderdom of vroegtijdige dood.

Een bijzondere aanvullende werkgeversbijdrage van 1,50% is (bovenop de bijzondere bijdrage van 8,86%) verschuldigd, als de stortingen voor extralegale pensioenvoordelen het bedrag van 30.000 EUR tijdens het jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar, overschrijden.