Schrapping van een ondernemingsnummer

Indien een bestuur zijn activiteiten volledig stopzet, moet het dit schriftelijk melden aan de RSZ die het uniek ondernemingsnummer zal schrappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.