Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Het vastbenoemde brandweerpersoneel en de responsabilisering

Een specifieke berekeningswijze wordt gehanteerd voor de vastbenoemden van de brandweerdiensten die in het kader van de brandweerhervorming overgedragen zijn van een gemeente of een intercommunale naar een hulpverleningszone, en zorgt ervoor dat de oprichting van de hulpverleningszones geen (positieve of negatieve) financiële impact heeft op de responsabiliseringsbijdrage van de gemeenten die de zone vormen.

Bij de berekening van de responsabiliseringsbijdrage van een gemeente of een inter-communale wordt de gemeente of de intercommunale geacht de werkgever gebleven te zijn van het overgedragen personeel, en wordt zij verondersteld het loon en de basispensioenbijdragen van het vastbenoemde brandweerpersoneel betaald te hebben. Anderzijds blijft de pensioenlast van de vroegere personeelsleden van de brandweerdiensten die lopende waren op het ogenblik van de personeelsoverdracht naar de hulpverleningszone, volledig ten laste van de gemeente.

De responsabiliseringsbijdrage van een hulpverleningszone wordt alleen berekend op de basispensioenbijdragen van het vastbenoemde brandweerpersoneel dat de hulpverleningzone zelf aangeworven heeft. Er wordt geen rekening gehouden met de basispensioenbijdragen van de overgedragen vastbenoemden. Anderzijds wordt de pensioenlast van de door de gemeente of de intercommunale overgedragen vastbenoemden volledig toegerekend aan de hulpverleningszones, met inbegrip van het gedeelte van het pensioen dat betrekking heeft op de dienstjaren gepresteerd bij de gemeente.