Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De effectieve basispensioenbijdrage

De wettelijke basispensioenbijdrage wordt in de periode van 2012 tot 2019 verminderd door het inzetten van de reserves van het gesolidariseerde pensioenfonds.

Het “Reservefonds van pool één” werd in het verleden opgebouwd met de overschotten op de pensioenbijdragen van de aangeslotenen van het gemeenschappelijk pensioenstelsel en wordt exclusief ingezet om de basispensioenbijdrage van de besturen van ex-pool 1 te verminderen.

Een deel van de andere beschikbare reserves dat overgedragen is aan het " Amortisatiefonds" van het gesolidariseerde pensioenfonds wordt eveneens aangewend om de besturen een korting te geven op de wettelijke basispensioenbijdrage.

De wettelijke basispensioenbijdrage werd reeds door het inzetten van beide reserves verminderd in de jaren 2012 tot en met 2016 en wordt nog steeds verminderd met:

  • 3,50% in 2017, 3% in 2018 en 3% in 2019 voor de besturen van ex-pool één;

De effectieve basispensioenbijdrage is in 2017 gelijk aan 38% voor de besturen van de vroegere pool 1, en 41,50% voor de andere besturen .

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de effectieve basispensioenbijdragen vanaf het jaar 2011 tot 2019.

 

      Effectieve basispensioenbijdrage
 jaarex-pool 1
 ex-pool 2
 ex-pool 3 en ex-pool 4
 ex-pool 5
 hulpverleningszone
 (2011) (32%) (40%)  (27,50%) /
 (2012) (32,50%) (40,50%) (33% of 40,50%) (29%) /
 (2013) (34%) (41%) (35% of 41%)  (31%) /
201436%41%37% of 41% 34% /
201538%41% 39,50% of 41%38,50%39,50 of 41%
 201638%41,50%41,50%41,50%41,50%
 201738%41,50%41,50%41,50%41,50%
 201838,50%41,50%41,50%41,50%41,50%
 201938,50%41,50%41,50%41,50%41,50%