Doelgroepvermindering voor de vervangers van de werknemers in de (vrijwillige) vierdagenweek

Een contractueel personeelslid dat in dienst genomen wordt ter vervanging van de personeelsleden die gebruik maken van de (vrijwillige) vierdagenweek, is onderworpen aan de volledige persoonlijke en patronale socialezekerheidsbijdragen. Evenwel is het bestuur de werkgeversbijdrage voor werkloosheid van 1,69% niet verschuldigd.

De werkgever heeft recht op een doelgroepvermindering die gelijk is aan het volledige bedrag van de patronale socialezekerheidsbijdragen met uitzondering van de werkgeversbijdrage van 0,01% voor het Asbestfonds. De doelgroepvermindering wordt toegekend voor de volledige duur van de tewerkstelling ter vervanging van het personeelslid in de (vrijwillige) vierdagenweek.

De doelgroepvermindering wordt door de RSZ slechts toegekend als de juiste verminderingscode gebruikt wordt in de DmfAPPL. Om het voordeel van de doelgroepvermindering voor de vervanger van een werknemer in de vierdagenweek te kunnen genieten, moet de verminderingscode 4100 vermeld worden in de socialezekerheidsaangifte.