Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Betrokken werkgevers

1. De gesubsidieerde contractuelen bij de plaatselijke besturen

Voor de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen bij de plaatselijke besturen en de toekenning van de eruit voortvloeiende voordelen komen in aanmerking:

 • de gemeenten;
 • de autonome gemeentebedrijven in het Waals en Vlaams Gewest;
 • de verenigingen van gemeenten die geen economische finaliteit hebben;
 • de provincies;
 • de autonome provinciebedrijven en provinciale ontwikkelingsmaatschappijen in het Vlaamse Gewest;
 • de OCMW’s;
 • de verenigingen van OCMW’s en de intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn;
 • de lokale politiezones.

2. De gesubsidieerde contractuelen bij de openbare besturen

Voor de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen bij de openbare besturen en de toekenning van de eruitvolgende voordelen komen in aanmerking:

 • de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen en de gewestelijke economische raden;
 • de Brusselse Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en het Agentschap voor Netheid, die beide afhangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Franse Gemeenschapscom-missie (FGC).