Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

8.7.2. De bijdragen op de extralegale pensioenen

Op de stortingen die een werkgever doet om voor zijn werknemers een extralegaal pensioenvoordeel te financieren, en die hij als aanvulling bij het wettelijk pensioen doet aan zijn ex-werknemers, is een bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86 % verschuldigd.

Indien dit gegeven niet voor iedere ex-werknemer apart kan vermeld worden, dient het totale bedrag van de tijdens het kwartaal toegekende voordelen vermeld te worden in het blok “bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon”, en wordt zo de bijdrage van 8,86 % berekend.

De vergoeding die een werkgever betaalt aan een verzekeringsmaatschappij of aan een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen, wordt vermeld met het werknemerskengetal bijdragen 865.

De vergoeding die een werkgever rechtstreeks betaalt aan een ex-werknemer die niet meer in dienst is, wordt vermeld met het werknemerskengetal bijdragen 864.

De bijzondere aanvullende bijdrage van 1,50% op de stortingen voor een buitenwettelijk pensioen die het drempelbedrag van 30.000 EUR per jaar overschrijden, wordt met het werknemerskengetal bijdrage 867 vermeld, en wordt altijd aangegeven in het blok “bijdragen niet gebonden aan een natuurlijk persoon”. Deze bijdrage wordt niet berekend op het niveau van de werknemer.