Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De solidariteitsbijdrage op door de werkgever betaalde verkeersboetes

Een solidariteitsbijdrage van 33% is verschuldigd op alle sommen die een werk-gever betaalt in de plaats van een werknemer of terugbetaalt aan een werknemer

  • als betaling van een verkeersboete, een minnelijke schikking of een onmiddellijke inning bij een verkeersboete;
  • voor een verkeersboete die opgelopen werd tijdens de uitoefening van de arbeidsprestaties.

De solidariteitsbijdrage is verschuldigd op de verkeersboetes, ongeacht de graad van de overtreding, en op de verkeersboetes ingevolge snelheidsovertredingen.

Voor de verkeersboetes voortvloeiend uit een lichte verkeersovertreding (over-tredingen van de eerste en tweede graad) en voor de verkeersboetes van minder dan 150 EUR voortvloeiend uit een snelheidsovertreding wordt een bedrag van 150 EUR per werknemer op jaarbasis vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage. Het bedrag van de overschrijding is onderworpen aan de solidariteitsbijdrage.

De solidariteitsbijdrage is niet verschuldigd op de verkeersboetes voortvloeiend uit de toestand van het rijdend materieel en de conformiteit van de lading.