Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Doelgroepvermindering voor de gesubsidieerde contractuelen

Gesubsidieerde contractuelen (= geco’s) zijn contractuele werknemers waarvan de loonkost gedekt wordt door een premie van de gewestelijke overheid.

Een provinciaal of plaatselijk bestuur kan een gesubsidieerde contractueel in dienst nemen op basis van:

  • het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen bij de plaatselijke besturen dat werd ingevoerd door het Koninklijk Besluit nr. 474 van 28-10-1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen;
  • het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen bij de openbare besturen dat werd ingevoerd door de programmawet van 30-12-1988.

Voor een gesubsidieerde contractueel kan de werkgever genieten van een doelgroepvermindering tijdens de volledige duur van de tewerkstelling.