Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Werkgevers en de RSZ

De Belgische sociale zekerheid haalt het grootste deel van haar middelen uit een heffing op de lonen van werknemers: de sociale bijdragen of RSZ-bijdragen. Een deel van die bijdragen is voor rekening van de werknemer, een deel voor die van de werkgever.

De organisatie die de bijdragen berekent, int en verdeelt over de instellingen van de sociale zekerheid, is de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) Nieuw venster. Iedere werkgever moet zich bij de RSZ inschrijven. Hebt u zich als werkgever ingeschreven, dan moet u uw werknemers aangeven en sociale bijdragen betalen. We geven u een beknopt overzicht van wat dat inhoudt.

Zich als werkgever identificeren

Neemt u voor het eerst personeel in dienst? Het eerste wat u moet doen, is u als werkgever inschrijven of identificeren bij de RSZ.

Lees de details op de pagina Werkgeversrepertorium/Werkgeveridentificatie (WIDE).

Werknemers aangeven

Als werkgever moet u uw werknemers aangeven bij de RSZ. Maar om welke werknemers gaat het precies, en welke aangiften moet u dan indienen?

Werknemers met een arbeidscontract

U moet alle werknemers aangeven die met u een arbeidscontract hebben. De meeste werknemers in België hebben een klassiek arbeidscontract. Maar er zijn ook meer ongewone contracten. U hebt misschien een student, een leerling, een apotheker of een onthaalouder op uw loonlijst staan...

Overloop de pagina Welke werknemers moet u aangeven? als u twijfels hebt over welke werknemers u moet melden.

Welke aangiften moet u precies indienen?

U moet de in- en uitdiensttreding van al uw werknemers melden. Daarvoor gebruikt u de onlinedienst Dimona.

Elk kwartaal moet u ook de prestatie- en loongegevens van uw personeel aan de RSZ doorgeven. Die kwartaalaangifte doet u met de onlinedienst DmfA.

De pagina Welke aangiften moet een werkgever indienen? biedt u meer details en links naar de regelgeving.

Sociale bijdragen betalen

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de betaling van de sociale bijdragen van uw werknemers. U bent ook zelf bijdragen verschuldigd.

Welke soorten bijdragen bestaan er?

De gewone sociale bijdragen bestaan uit werknemersbijdragen en werkgeversbijdragen. Daarnaast zijn er ook bijzondere bijdragen, zowel voor werkgevers als voor werknemers.

Informeer u over forfaitaire lonen, voordelen die onder het brutoloon vallen, sociale bijdragen voor arbeiders en kunstenaars en meer op de pagina Welke soorten bijdragen bestaan er?

Hoe gebeurt de betaling zelf?

De RSZ vraagt u om driemaandelijkse en jaarlijkse betalingen. Voor de driemaandelijkse betalingen vraagt hij voorschotten op. U vindt de aangiftetermijnen en vervaldagen in de Kalender van dit portaal.

Bekijk de pagina Betaling van sociale bijdragen om meer te weten over deze betalingen, mogelijk uitstel en eventuele sancties op laattijdige betaling.

Regelgeving

De regelgeving rond uw verplichtingen als werkgever tegenover de RSZ wordt uitgebreid toegelicht in de Administratieve instructies. De instructies bieden u hulp bij het correct invullen van uw aangiften, de betaling van uw bijdragen en zo meer.

Eerste stappen als werkgever

Bent u eerder op zoek naar de praktische kant van het beginnende werkgeverschap? Dan verwijzen we u graag door naar ikwilaanwerven.be Nieuw venster. Daar vindt u niet alleen een checklist van de stappen en formaliteiten die u als werkgever moet doorlopen, maar ook een raming van hoeveel een werknemer kost, per type.