Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De rol van de Federale Pensioendienst


Vanaf 1-1-2017 is de Federale Pensioendienst (FPD) bevoegd voor de berekening van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage (RSZ treedt op als inningsorganisme).

De provinciale en plaatselijke besturen, aangesloten (of die wensen zich aan te sluiten) bij het Gesolidariseerde pensioenfonds, kunnen vanaf 1-1-2017 contact opnemen met de Federale Pensioendienst via het mailadres HB4@sfpd.fgov.be voor volgende aspecten:

  • het opmaken van simulaties van de responsabiliseringsbijdrage;
  • de berekening van de responsabiliseringsbijdrage;
  • het vaststellen van het basispensioenbijdragepercentage;
  • het vaststellen van de responsabiliseringscoëfficiënt;
  • melding van de instelling die de pensioenen betaalt (de FPD of een voorzorgsinstelling);
  • het opmaken en melden van bilaterale overeenkomsten betreffende de verdeling van pensioenlasten naar aanleiding van een herstructurering met overdracht van statutair personeel.