Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De attesten

De RSZ verleent voor de provinciale en plaatselijke besturen de volgende twee attesten:

  • een werkgeversattest dat bevestigt dat een bestuur op regelmatige basis zijn socialezekerheidsaangiften indient en de erop betrekking hebbende bijdragen betaalt; dit attest kan gebruikt worden in het kader van de wetgeving betreffende de in naam van de Staat gerealiseerde aanbestedingen;
  • een werknemersattest dat de lonen en prestaties van een werknemer vermeldt.;

De attesten worden aangevraagd via de dossierbeheerder en zijn gratis. Zij worden uitsluitend toegestuurd aan de rechtstreeks betrokkenen.