Automatische afhouding door de RSZ

Het bestuur kan aan de RSZ de toestemming verlenen om automatisch op iedere vervaldatum de aan de RSZ verschuldigde bijdragen af te nemen van zijn bankrekening.

Indien het bestuur deze toestemming tot automatische afhouding geeft, moet het geen enkel initiatief nemen: de verschuldigde bedragen, met uitzondering van de sancties en de zendingskosten van de sociaal controleurs en de sociaal inspecteurs, zullen rechtstreeks afgehouden worden van de rekening van het bestuur bij de Belfius Bank. Dit gebeurt telkens met voorgeschreven valutadatum.

De procedure van automatische afname verzekert een correcte en regelmatige inning van de verschuldigde bijdragen. Bovendien kunnen de betalingstermijnen ten alle tijden worden gerespecteerd waardoor de toepassing van bijdrageverhogingen en verwijlinteresten wegens laattijdige betaling, zoals voorzien in de artikelen 54, eerste lid, en 55 van het koninklijk besluit van 28 november 1969, kunnen worden vermeden.