Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Fonds Sociale Maribel van de overheidssector

De Sociale Maribel is een regeling die de tewerkstelling in de non-profitsector bevordert. Ze biedt provinciale en plaatselijke besturen en andere werkgevers uit de openbare sector financiële steun om extra personeel aan te werven in:

  • de gezondheidszorg,
  • maatschappelijke dienstverlening, en
  • cultuur.

De subsidies worden toegekend door het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector. Dat fonds is bij de RSZ ondergebracht.

Het Fonds Sociale Maribel wordt gefinancierd met de forfaitaire bijdragevermindering Sociale Maribel. In tegenstelling tot de andere patronale bijdrageverminderingen wordt de Maribelvermindering niet rechtstreeks aan de werkgever toegekend. In plaats daarvan stort de RSZ het bedrag in het Fonds Sociale Maribel.