Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Formaliteiten

De bevoegdheid voor het afleveren van een herstructureringskaart die recht geeft op een doelgroepvermindering herstructurering, werd ingevolge de zesde staatshervorming overgedragen aan de Gewesten.

De “verminderingskaart herstructurering” die de RVA uitreikt en die recht geeft op een vermindering van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen, geeft slechts recht op een doelgroepvermindering herstucturering tot het Gewest beslist om zijn bevoegdheid operationeel uit te oefenen en zelf de herstructureringskaarten uitreikt.

Een herstructureringskaart wordt toegekend  aan elke in het kader van een herstructurering ontslagen werknemer die zich inschrijft bij een tewerkstellingscel, en aan elke werknemer die ontslagen werd als gevolg van een faillissement, een sluiting of een vereffening, en een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering indient of zijn C4 voorlegt.

De herstructueringskaart heeft een geldigheidsduur van twaalf of zes maanden vanaf de datum van aankondiging van het collectief ontslag , naargelang de werknemer ontslagen werd in het kader van een herstructurering dan wel ingevolge een faillissement, een vereffening of een sluiting.

Aan iedere werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering, een faillissement, een vereffening of een sluiting wordt slechts éénmaal een  gskaart herstructureringskaart afgeleverd. Gedurende zijn geldigheidsperiode kan de werknemer wel steeds een kopie van de herstructureringskaart bekomen, als hij gedurende de geldigheidsperiode van werkgever zou veranderen.

Enkel voor de werknemers die tijdens de geldigheidsduur van de herstructureringskaart in dienst worden genomen, kan uw bestuur genieten van de doelgroepvermindering herstructurering.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Vanaf 1 oktober 2017 levert ACTIRIS geen ‘verminderingskaart herstructurering’ meer af. 

De ‘verminderingskaart herstructurering’ die op basis van dezelfde criteria het recht op de RSZ-voordelen voor de werknemer kan openen, wordt verder door de RVA afgeleverd.

Vlaams Gewest:

Vanaf 1 januari 2017 levert de RVA geen ‘verminderingskaart herstructurering’ meer af voor de herstructurering van een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest, behalve in het geval van interregionale tewerkstelling. 

De ‘verminderingskaart herstructurering’ die op basis van dezelfde criteria het recht op de RSZ-voordelen voor de werknemer kan openen, wordt verder door de RVA afgeleverd.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Vanaf 1 juli 2017 levert de FOREM geen 'verminderingskaart herstructurering' meer af.

De ‘verminderingskaart herstructurering’ die op basis van dezelfde criteria het recht op de RSZ-voordelen voor de werknemer kan openen, wordt verder door de RVA afgeleverd.