Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De bijzondere inhouding op het (dubbel) vakantiegeld

 1. De personeelsleden die onderworpen zijn aan de vakantieregeling van de privésector, zijn een persoonlijke bijdrage van 13,07% op het dubbel vakantiegeld verschuldigd.
  De inhouding is niet verschuldigd op het dubbel vakantiegeld voor de derde, vierde en vijfde dag van de vierde vakantieweek (= 7% van het brutomaandloon).De opbrengst van de inhouding op het dubbel vakantiegeld privésector is bestemd voor het Globaal Beheer.
 2. De vastbenoemden evenals de contractuele personeelsleden die onderworpen zijn aan de vakantieregeling van de openbare sector, zijn eveneens een persoonlijke bijdrage van 13,07% verschuldigd op hun vakantiegeld en dit ten belope van het volledige bedrag van dit vakantiegeld.
  De opbrengst van de inhouding op het vakantiegeld openbare sector wordt toegewezen aan FPD en is bestemd voor het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.
  Evenwel is de inhouding op het vakantiegeld openbare sector van de contractuele personeelsleden van de politiezones bestemd voor het Globaal Beheer.
 3. De burgemeesters, de schepenen en de OCMW-voorzitters zijn op het volledige bedrag van het vakantiegeld een inhouding van 13,07% verschuldigd. Deze zogenaamde egalisatiebijdrage voor de pensioenen wordt ingehouden op het vakantiegeld zowel van de niet beschermde lokale mandatarissen, die van het suppletief sociaal statuut genieten en op wiens wedde socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in de regeling van de werknemers, als van de beschermde lokale mandatarissen, die niet onder het sociaal statuut vallen en die geen socialezekerheidsbijdragen betalen op hun mandatariswedde.

  De opbrengst van de egalisatiebijdrage voor de pensioenen wordt toegewezen aan FPD en is bestemd voor de financiering van de pensioenen ten laste van de schatkist.