Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Toepassingsgebied

Artikel 37quater van de wet van 29-6-1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers voorziet dat de regeling voor de niet beschermde lokale mandatarissen toegepast wordt op alle personen die een met een wedde bezoldigd uitvoerend politiek mandaat uitoefenen bij een gemeente, een OCMW, een provincie, een vereniging van gemeenten of een OCMW-vereniging, en op hun eventuele vervangers.

Dit betekent dat de volgende lokale mandatarissen van het suppletief sociaal statuut kunnen genieten:

  • de burgemeesters en de schepenen van de gemeenten;
  • de voorzitters en de ondervoorzitters van de intercommunales;
  • de voorzitters en de adjunct-voorzitters van de OCMW’s;
  • de voorzitters van de OCMW-verenigingen;
  • de voorzitters en de schepenen van de gemeentelijke districtscolleges;
  • de gedeputeerden van de provincies.