Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Flexi-jobs

Hebt u een zaak in de horeca of de detailhandel (bakkerij, slagerij, grootwarenhuis, buurtsupermarkt, kapper, ketens…) en zoekt u hulp? U mag een flexi-jobwerknemer aannemen. Deze pagina bundelt alles wat u als werkgever moet weten over flexi-jobs: hoe u ze aangeeft, wie die jobs mag invullen, en welke overeenkomsten u moet opstellen.

Wat is een flexi-job nu precies?

Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij een werknemer een extra job neemt tegen gunstige voorwaarden:

 • Als werkgever betaalt u voor een flexi-jobwerknemer enkel een patronale bijdrage van 25%. Dat wil zeggen: géén gewone socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing.
 • Uw werknemer hoeft op het flexi-loon geen werknemersbijdragen of bedrijfsvoorheffing te betalen. Hij of zij komt niet in een hogere belastingschaal terecht, maar bouwt wél sociale rechten op.

Wie mag u aannemen voor een flexi-job?

Flexi-jobs zijn er speciaal voor:

 • gepensioneerden, en
 • werknemers die al minstens 4/5 werken voor iemand anders dan u. Concreet moet uw flexi-werknemer in het derde kwartaal dat aan de flexi-job voorafgaat, minstens 4/5 gewerkt hebben.

Het is niet toegelaten om iemand van uw eigen personeel aan te nemen in een flexi-job tijdens zijn of haar opzegtermijn.

Wenst u meer informatie over de voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen om een flexi-job te kunnen uitvoeren? Raadpleeg dan de pagina flexi-jobwerknemer op het gedeelte Burger van deze portaalsite.

Welk loon betaalt u voor een flexi-job?

Het flexi-jobloon mag niet lager zijn dan 11,81 euro per uur. Dat is inclusief flexi-vakantiegeld. Flexi-job werknemers hebben voor activiteiten uitgevoerd binnen het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) of bij een openbare instelling en diensten van de publieke zorgsector, recht op een hoger basisloon dat niet lager mag zijn dan 15,39 euro per uur (inclusief flexi-vakantiegeld).

De recentste bedragen leest u onder Flexi-werknemers in de Administratieve instructies.

U mag natuurlijk meer betalen dan dat! Hou er voor uzelf alleen rekening mee dat uw werkgeversbijdrage van 25% berekend wordt op het werkelijk uitbetaalde loon.

Hoe neemt u een flexi-jobber in dienst?

Het statuut van de flexi-jobwerknemer brengt een paar bijzonderheden met zich mee. U moet hem of haar aangeven in Dimona, en eventueel apart een aanwezigheidsregistratie doen.

Is de flexi-jobber uw eerste werknemer?

Als u een flexi-jobwerknemer in dienst neemt, maakt dat van u een werkgever. U moet als werkgever eerst en vooral een paar formaliteiten vervullen:

 • U identificeert zich als werkgever in de niet-beveiligde onlinedienst WIDE. U krijgt dan een RSZ-nummer.
 • U registreert zich op dit portaal om toegang te krijgen tot de beveiligde onlinediensten. Die hebt u nodig voor de aangifte van uw werknemer.

Sluit een raamovereenkomst en een arbeidsovereenkomst af

U moet een schriftelijke raamovereenkomst afsluiten met uw flexi-jobber. Die overeenkomst geeft het kader aan waarbinnen een flexi-arbeidsovereenkomst afgesloten moet worden. Ze vermeldt:

 • de identiteit van werkgever en werknemer,
 • een beknopte beschrijving van de functie,
 • het flexiloon,
 • of de flexi-arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk zal zijn, en binnen welke termijn ze aan de flexi-jobber voorgesteld moet worden, en
 • een omschrijving van de voorwaarden waaraan de flexi-jobwerknemer moet voldoen om een flexi-job te kunnen uitoefenen.

Daarnaast moet u dus ook een flexi-arbeidsovereenkomst afsluiten. Die kan mondeling of schriftelijk zijn, vol- of deeltijds, voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven taak. Let op: uw keuze voor een mondelinge of schriftelijke arbeidsovereenkomst bepaalt de manier waarop u uw flexi-jobwerknemer moet aangeven.

Geef uw flexi-jobwerknemer aan in Dimona

Voordat uw flexi-jobwerknemer begint te werken, moet u zijn of haar in- en uitdiensttreding melden bij de RSZ. Dat doet u in de onlinedienst Dimona. Gebruik deze gegevens:

 • Type: FLX
 • Paritair comité: XXX (andere)

Hebt u een mondelinge arbeidsovereenkomst met uw flexi-werknemer? Dan doet u een dagdimona. U vermeldt het begin- en einduur van de taak.

Hebt u een schriftelijke arbeidsovereenkomst? Dan doet u een Dimona voor een periode. Let zeker hierop:

 • De periode mag niet langer zijn dan een kwartaal. (U doet dus per kwartaal een Dimona, maximaal een maand op voorhand.)
 • Bij dit type Dimona moet u ook een aanwezigheidsregistratie doen, zodat de RSZ exact weet wanneer uw flexi-jobber bij u werkt.

Voor de aanwezigheidsregistratie hebt u vier mogelijkheden:

Geef uw flexi-werknemer aan in de kwartaalaangifte DmfA

De DmfA is de driemaandelijkse elektronische aangifte van de loon- en arbeidstijdgegevens. U moet deze aangifte ten laatste indienen aan het eind van de maand volgend op het kwartaal. De aangifte van het eerste kwartaal moet dus ten laatste ingediend zijn op 30 april.

Hoe geeft u een flexi-jobwerknemer aan in DmfA?

Gebruik deze gegevens:

 • Werknemerskengetallen:
  • 050 type 0: voor arbeiders
  • 450 type 0: voor bedienden
 • Bezoldigingscodes (lonen):
  • 22: voor de bezoldigingen flexi-jobs
  • 23: voor de premies en voordelen die niet rechtstreeks in verband staan met de prestaties geleverd tijdens het kwartaal

Waar kunt u terecht met uw vragen?

Vragen over Wide, Dimona, de dagregistratie, DmfA en algemene vragen richt u aan de RSZ. Gebruik de RSZ-contactpagina Nieuw venster.

Voor vragen over de raamovereenkomst, de flexi-overeenkomst en het loon contacteert u de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) Nieuw venster:

Vragen over de bedrijfsvoorheffing, belastingen en de geregistreerde kassa stelt u aan de FOD Financiën. Gebruik de contactpagina van de FOD Financiën Nieuw venster.