Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

8.4.3.9. De pensioenbijdragen op het loon van de vastbenoemden

Voor de vastbenoemden komen naast het basisloon een aantal weddensupplementen in aanmerking voor de berekening van het pensioen. Deze loonelementen zijn onderworpen aan pensioenbijdragen.

De pensioenbijdragen van een vastbenoemde worden berekend op basis van:

  • de werkgeverscategorie en het werknemerskengetal bijdragen die corresponderen met het pensioenstelsel waarbij uw bestuur voor zijn vastbenoemden aangesloten is;
  • het volledige loon.

Op de volgende looncodes worden er pensioenbijdragen berekend:

101

geïndexeerd basisloon

110

loon dat toegekend wordt aan een vastbenoemd en naar het buitenland gedetacheerd personeelslid en dat in aanmerking komt voor een overheidspensioen

140

erkende beroepsziekte - schadeloosstelling van tijdelijke aard

170

loon betaald aan een vastbenoemd personeelslid dat afwezig is in het kader van een maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd

454

vergoeding voor ceremoniemeesters, wachters, conservators, grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers bij de begrafenisdienst, beambten bij het lijkenhuis en het mortuarium

510

weddensupplement voor buitengewone prestaties – verplegend en verzorgend personeel

512

weddensupplement voor nachtprestaties – verplegend en verzorgend personeel

557

jaarlijks weddensupplement voor chef van de brandweerdienst

851

weddensupplement vrijwillige vierdagenweek

853

premie eindeloopbaan – verplegend, verzorgend of gelijkgesteld personeel

854

vergoeding voor ceremoniemeesters, wachters, conservators, grafdelvers, brigadier-grafdelvers, dragers bij de begrafenisdienst, beambten bij het lijkenhuis en het mortuarium

855

weddensupplementen toegekend met toepassing van de punten 6.2. en 6.3. van het Sociaal Handvest van 28-4-1994 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

910

weddensupplement voor bijkomende prestaties – verplegend en verzorgend personeel

912

weddensupplement voor nachtprestaties – verplegend en verzorgend personeel

914

4, 8 of 12% hoofdverplegers – verplegend en verzorgend personeel

916

weddensupplement voor weekendprestaties – verplegend en verzorgend personeel

957

jaarlijks weddensupplement voor chef van de brandweerdienst

961

weddenbijslag voor de uitoefening van een mandaat – politiepersoneel

976

competentieontwikkelingstoelage – politiepersoneel

993vormings- en meesterschapstoelage – politiepersoneel.