Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De berekening van de tewerkstellingsverplichting

De RSZ controleert de tewerkstellingsverplichting op basis van de gegevens die de werkgever vermeldt in de DmfAPPL-aangifte, in drie stappen:

  • de berekening van het personeelsbestand in het tweede kwartaal van het voorgaande jaar;
  • de berekening van het aantal jonge werknemers in het lopende kwartaal;
  • de controle of het aantal jonge werknemers in het lopende kwartaal meer is dan 1,5% van het personeelsbestand in het tweede kwartaal van het voorgaande jaar.

Het personeelsbestand en het aantal jonge werknemers worden berekend in voltijdse equivalenten (=VTE).

Uitgesloten van de berekening van de startbaanverplichting zijn

  • het personeel van de onderwijsinstellingen;
  • het personeel dat geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd is (= vrijgestelde geneesheren);
  • bepaalde bijzondere categorieën die geen werknemer zijn (studenten, monitoren, onthaalouders, vrijwillige brandweerlieden, lokale mandatarissen…).