Algemeenheden

De statutaire personeelsleden kunnen bij ontslag onder bepaalde voorwaarden genieten van, hetzij werkloosheidsuitkeringen, hetzij moederschapsuitkeringen, hetzij uitkeringen in het kader van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.