Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

8.8.2. Tabel met codes

 

In de DmfAPPL moet een code van 4 cijfers worden opgegeven voor het berekenen van de bijdragevermindering. De lijst van de codes vindt u in de gestructureerde bijlage 33.

Een verminderingscode kan gebruikt worden in de DmfAPPL voor:

 • de werkbonus: code 0001
 • de vermindering herstructurering: code 0601, 3601 of 3611
  • overgangsperiode Vlaams Gewest: code 6040 of 6041
  • overgangsperiode Waals Gewest: code 8040 of 8041
  • overgangsperiode Brussels Hoofdstedelijk Gewest: code 7040 of 7041
 • de doelgroepvermindering langdurig werkzoekende
  • afgesloten vóór 1-1-2004
   • sine:  code 1142
  • afgesloten na 31-12-2003
   • activaplan jonger dan 45 jaar: code 3200, 3201, 3202, 3203 of 3205
   • activaplan minstens 45 jaar: code 3210 of 3211
   • doorstromingsprogramma: code 3220, 3221, 3230 of 3231
   • activaplan preventie en veiligheid: code 8200 of 8210 
   • sine:  code 3240, 3241 of 3250
  • overgangsperiode Vlaams Gewest voor activaplan: code 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 of 6006
  • overgangsperiode Waals Gewest voor activaplan: code 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005 of 8006
  • overgangsperiode Waals Gewest voor doorstromingsprogramma: code 8009, 8010, 8011 of 8012
  • overgangsperiode Waals Gewest  voor activaplan preventie en veiligheid: code 8007 of 8008
  • overgangsperiode Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor activaplan: code 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005 of 7006
 • de doelgroepvermindering jonge werknemer
  • startbaan: code 3410, 3411 of 3412
  • jongere tot 31/12 van jaar waarin men 18 wordt: code 3430
  • overgangsperiode Vlaams Gewest: code 6030, 6031, 6032 of 6033
  • overgangsperiode Waals Gewest: code 8030, 8031, 8032 of 8033
  • overgangsperiode Brussels Hoofdstedelijk Gewest: code 7030, 7031, 7032 of 7033   
 • de doelgroepvermindering mentors: code 3800
 • de doelgroepvermindering gesubsidieerde contractueel:  code 4001
 • de doelgroepvermindering vervanger (vrijwillige) vierdagenweek:  code 4100
 • de doelgroepvermindering kunstenaar: code 4300
 • de doelgroepvermindering erkende onthaalouder: code 4400
 • de doelgroepvermindering ocmw-werknemer artikel 60, §7: code 4500
  • overgangsperiode Vlaams Gewest: code 6050
 • de Vlaamse doelgroepvermindering voor jonge werknemers
  • laag- of middengeschoold: code 6300 of 6301
  • leerling: code 6310
  • DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst:code 6311.

Uit de tabel hieronder kunt u afleiden:

 • of in de DmfAPPL de vermindering berekend moet worden op het niveau van iedere tewerkstellingslijn (TW) afzonderlijk of globaal voor alle prestaties van de werknemer (WN);
 • of de aanvangsdatum van de vermindering moet worden meegedeeld;
 • of het bedrag van de aangevraagde vermindering moet aangevraagd worden. 

Omschrijving

DmfAPPL
Code

Niveau

Datum

BedragVermindering van de persoonlijke bijdragen in het kader van werkbonus

0001

WIN

-

verplichtVermindering van de persoonlijke bijdragen in het kader van herstructureringen

0601

WIN

X

verplichtOvergangsperiode – SINE afgesloten vóór 1-1-2004

1142

TW

-

optioneelLangdurig werkzoekend jonger dan 45 jaar – 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden na sluiting van onderneming

3200

TW

X

optioneelLangdurig werkzoekend jonger dan 45 jaar – 624 dagen in periode van 36 maanden

3201

TW

X

optioneelLangdurig werkzoekend jonger dan 45 jaar – 936 dagen in periode van 54 maanden

3202

TW

X

optioneelLangdurig werkzoekend jonger dan 45 jaar –1560 dagen in periode van 90 maanden

3203

TW

X

optioneelLangdurig werkzoekend jonger dan 30 jaar en laaggeschoold – 156 dagen in periode van 9 maanden

3205

TW

X

optioneelLangdurig werkzoekend minstens 45 jaar –156 dagen in periode van 9 maanden

3210

TW

X

optioneelLangdurig werkzoekend minstens 45 jaar –312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden

3211

TW

X

optioneelDoorstromingsprogramma - jonger dan 25 jaar laaggeschoold en min. 9 maand uitkering of jonger dan 45 jaar en min. 12 maand uitkering

3220

TW

-

optioneelDoorstromingsprogramma - jonger dan 45 jaar – min. 24 maand uitkering

3221

TW

-

optioneelDoorstromingsprogramma - minstens 45 jaar – min. 12 maand uitkering

3230

TW

-

optioneelDoorstromingsprogramma - minstens 45 jaar – min. 24 maand uitkering

3231

TW

-

optioneelSINE – jonger 45 jaar – 312 dagen in periode 18 maanden of 156 dagen in per iode 9 maanden

3240

TW

-

optioneelSINE – jonger 45 jaar – 624 dagen in periode van 36 maanden of 312 dagen in periode 18 maanden

3241

TW

-

optioneelSINE – minstens 45 jaar – 156 dagen in periode 9 maanden

3250

TW

-

optioneelJonge werknemer: startbaanovereenkomst en laaggeschoold

3410

TW

X

optioneelJonge werknemer: startbaanovereenkomst en erg laaggeschoold of laaggeschoold en van buitenlandse afkomst of laaggeschoold en mindervalide

3411

TW

X

optioneelJonge werknemer: startbaanovereenkomst en middengeschoold

3412

TW

X

optioneelJonge werknemer: tot 31/12 van het jaar waarin jongere 18 jaar wordt

3430

TW

-

optioneelVermindering patronale bijdragen in het kader van herstructurering – jonger dan 45 jaar

3601

TW

X

optioneelVermindering patronale bijdragen in het kader van herstructurering – minstens 45 jaar

3611

TW

X

optioneelMentors

3800

TW

-

optioneelGesubsidieerde contractueel

4001

TW

-

optioneelWerknemer ter vervanging van een werknemer die gekozen heeft voor de (vrijwillige) vierdagenweek

4100

TW

-

optioneelKunstenaar

4300

TW

-

optioneelErkende onthaalouder

4400

TW

-

optioneelWerknemer, aangeworven in het kader van artikel 60, § 7 van de wet van 8-7-1976

4500

TW

-

optioneelOvergangsperiode activaplan Vlaams Gewest: jonger dan 45 jaar - 312 dagen in periode van 18 maanden op 156 dagen in periode van 9 maanden na sluiting van onderneming
6000

TW

X
optioneel

 Overgangsperiode activaplan Vlaams Gewest: jonger dan 45 jaar - 624 dagen in periode van 36 maanden
6001

TW

X
optioneel

 Overgangsperiode activaplan Vlaams Gewest: jonger dan 45 jaar - 936 dagen in periode van 54 maanden
6002

TW

X
optioneel

 Overgangsperiode activaplan Vlaams Gewest: jonger dan 45 jaar - 1560 dagen in periode van 90 maanden
6003

TW

X
optioneelOvergangsperiode activaplan Vlaams Gewest: jonger dan 27 jaar - 312 dagen in periode van 18 maanden en laaggeschoold
6004
TW
X
optioneelOvergangsperiode activaplan Vlaams Gewest: minstens 45 jaar - 156 dagen in periode van 9 maanden
6005

TW

X
optioneelOvergangsperiode activaplan Vlaams Gewest: minstens 45 jaar - 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden

 6006

  TW
X

optioneel Overgangsperiode jonge werknemer Vlaamse Gewest: startbaanovereenkomst en laaggeschoold
 
6030
TW
X
optioneel
Overgangsperiode jonge werknemer Vlaamse Gewest: startbaanovereenkomst en erg laaggeschoold of laaggeschoold en van buitenlandse afkomst of laaggeschoold en mindervalide
6031
TW
X
optioneel

 Overgangsperiode jonge werknemer  Vlaamse Gewest: startbaanovereenkomst en middengeschoold 6032 TW
X
optioneel
Overgangsperiode jonge werknemer  Vlaamse Gewest: tot 31/12 van het jaar waarin jongere 18 jaar wordt

6033


TW

X


optioneel
Overgangsperiode herstructurering Vlaams Gewest: jonger dan 45 jaar

6040

TW
X

 optioneelOvergangsperiode herstructurering Vlaams Gewest: minstens 45 jaar
6041

TW

X
optioneelOvergangsperiode werknemer, aangeworven in het kader van artikel 60, §7 van de wet van 8-7-1976 - Vlaams Gewest
6050

TW
X

 optioneelJonge werknemer Vlaams Gewest - laaggeschoold
6300
TW 
X
optioneel

Jonge werknemer Vlaams Gewest – middengeschoold
6301
TW
X
optioneel

 Jonge werknemer Vlaams Gewest – leerling  6310 TW  X
optioneel

Jonge werknemer Vlaams Gewest - met alternerende opleiding
6311

TW
X

 optioneelOvergangsperiode activaplan Brussels Gewest jonger dan 45 jaar - 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden na sluiting van onderneming

7000
TW
X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Brussels Gewest jonger dan 45 jaar - 624 dagen in periode van 36 maanden
7001
TW
X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Brussels Gewest jonger dan 45 jaar - 936 dagen in periode van 54 maanden
7002
TW
X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Brussels Gewest jonger dan 45 jaar - 1560 dagen in periode van 90 maanden
7003
TW
X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Brussels Gewest jonger dan 30 jaar en laaggeschoold - 156 dagen in periode van 9 maanden
7004
TW
X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Brussels Gewest minstens 45 jaar - 156 dagen in periode van 9 maanden
7005
TW
X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Brussels Gewest minstens 45 jaar - 312 dagen in periode van 9 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden
7006
TW
X
optioneel
Overgangsperiode jonge werknemer en startbaanovereenkomst
7030
TW
X
optioneel
Overgangsperiode jonge werknemer Brussels Gewest - startbaanovereenkomst en erg laaggeschoold of laaggeschoold en van buitenlandse afkomst of laaggeschoold en mindervalide
7031
TW
X
optioneel
Overgangsperiode jonge werknemer Brussels Gewest - startbaanovereenkomst en middengeschoold
7032
TW
X
optioneel
Overgangsperiode jonge werknemer Brussels Gewest - tot 31 december van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt
7033
TW
-
optioneel
Overgangsperiode herstructurering Brussels Gewest - jonger dan 45 jaar
7040
TW
X
optioneel
Overgangsperiode herstructurering Brussels Gewest - minstens 45 jaar
7041
TW
X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest jonger dan 45 jaar - 312 dagen in periode van 18 maanden of 156 dagen in periode van 9 maanden na sluiting van onderneming 8000
TW X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest jonger dan 45 jaar - 624 dagen in periode van 36 maanden 8001
TW X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest jonger dan 45 jaar - 936 dagen in periode van 54 maanden 8002
TW X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest jonger dan 45 jaar - 1560 dagen in periode van 90 maanden 8003
TW X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest jonger dan 30 jaar - 156 dagen in periode van 9 maanden 8004
TW X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest minstens 45 jaar - 156 dagen in periode van 9 maanden 8005
TW X
optioneel
Overgangsperiode activaplan Waals Gewest minstens 45 jaar - 312 dagen in periode van 18 maanden of 468 dagen in periode van 27 maanden 8006
TW X
optioneel
Overgangsperiode activaplan preventie en veiligheid Waals Gewest - jonger dan 45 jaar
8007
TW X
optioneel
Overgangsperiode activaplan preventie en veiligheid Waals Gewest - minstens 45 jaar
8008
TW X
optioneel
Overgangsperiode doorstromingsprogramma Waals Gewest - jonger dan 25 jaar en minstens 9 maanden uitkeringen of jonger dan 45 jaar en minstens 12 maanden uitkeringen
8009
TW -
optioneel
Overgangsperiode doorstromingsprogramma Waals Gewest - jonger dan 45 jaar en minstens 24 maanden uitkeringen
8010
TW -
optioneel
Overgangsperiode doorstromingsprogramma Waals Gewest - minstens 45 jaar en minstens 12 maanden uitkeringen
8011
TW -
optioneel
Overgangsperiode doorstromingsprogramma Waals Gewest - minstens 45 jaar en minstens 24 maanden uitkeringen
8012
TW -
optioneel
Overgangsperiode jonge werknemer Waals Gewest - startbaanovereenkomst en laaggeschoold 8030
TW X
optioneel
Overgangsperiode jonge werknemer Waals Gewest - startbaanovereenkomst en erg laaggeschoold of laaggeschoold en van buitenlandse afkomst of laaggeschoold en mindervalide 8031
TW
X
optioneel
Overgangsperiode jonge werknemer Waals Gewest - startbaanovereenkomst en middengeschoold 8032
TW X
optioneel
Overgangsperiode jonge werknemer Waals Gewest - tot 31 december van het jaar waarin jongere 18 jaar wordt 8033
TW -
optioneel
Overgangsperiode herstructurering Waals Gewest - jonger dan 45 jaar
8040
TW X
optioneel
Overgangsperiode herstructurering Waals Gewest - minstens 45 jaar
8041
TW X
optioneel

Activaplan – langdurig werkzoekende – jonger dan 45 jaar – preventie- en veiligheidsbeleid

8200

TW

X

optioneel


Activaplan – langdurig werkzoekende – minstens 45 jaar – preventie- en veiligheidsbeleid

8210

TW

X

optioneel


Voor de verminderingscodes 3410, 3411, 3412, 7030, 7031, 7032, 8030, 8031 en 8032 (startbaanovereenkomsten) zal de vermindering niet worden toegekend indien voor dezelfde werknemer niet tevens de vereiste code wordt vermeld in de zone " maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid " op het niveau van de tewerkstellingslijn (= codes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 of 18).