Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Mahis - Historiek van de mandaten

Een werkgever kan een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren om zijn personeelsbestand te beheren, zijn aangiftes in te vullen of om andere administratieve handelingen in verband met de Sociale Zekerheid te verrichten. Mahis is een beveiligde onlinedienst die u toelaat om deze mandaten te beheren en te consulteren.

Als werkgever kunt u in Mahis mandaten consulteren.

Een erkend sociaal secretariaat (ESS) kan:

Een dienstverrichter kan:

  • een mandaat inbrengen met de gescande procuratie .pdf - Nieuw venster in bijlage,
  • een mandaat sluiten, en
  • mandaten consulteren.

Om toegang te krijgen tot Mahis moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart. Als u nog geen toegang heeft tot de beveiligde elektronische diensten, moet u zich eerst registreren.

Voor alle vragen over de onlinedienst beheer van mandaten (Mahis) kunt u de administratieve helpdesk contacteren.Werkgevers (uitgezonderd provinciale en lokale besturen) doen dit via de nummers 02 787 51 55 of via mail naar SupportMaHis@smals.be. Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag van 7 u. tot 17 u. Provinciale en lokale besturen gebruiken het nummer 02 509 59 59 of sturen een mail naar contact@rsz.fgov.be.