Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.
Naar de inhoud van deze pagina

Mahis – Beheer van mandaten

Een werkgever kan een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren om zijn personeelsbestand te beheren, zijn aangiftes in te vullen of om andere administratieve handelingen uit te voeren. Mahis is de beveiligde onlinedienst waarmee u deze mandaten beheert en consulteert.

Om toegang te krijgen tot Mahis moet u zich aanmelden met een van de volgende identificatiemiddelen:

  • uw elektronische identiteitskaart (eID), of
  • de itsme-app.

Als u nog geen toegang hebt tot de beveiligde elektronische diensten, moet u zich eerst registreren op dit portaal.

Als werkgever of onderneming zonder personeel kunt u een sociale dienstverrichter een mandaat geven voor een of meerdere groepen van toepassingen. Afhankelijk van de groep kunt u één of meer mandatarissen aanstellen voor een groep.

Bekijk de onderverdeling .xls - Nieuw venster om te zien welke diensten elke groep omvat.

Welke mogelijkheden hebt u in Mahis?

Als werkgever, onderneming zonder personeel of sociale dienstverrichter kunt u in Mahis twee rollen hebben:

  • Beheer van mandaten: in deze rol kunt u mandaten aanmaken, consulteren of stopzetten. Sociale dienstverrichters kunnen bovendien delegaties beheren.
  • Consultatie van mandaten: in deze rol kunt u de mandaten alleen consulteren.

Het is de Toegangsbeheerder van uw onderneming die deze rollen toewijst in de onlinedienst Toegangsbeheer.

Registratie van een mandaat

Een mandaat kan op twee manieren geregistreerd worden in Mahis:

  • via identificatie/authenticatie en validering in de onlinedienst zelf, en
  • met een procuratie ondertekend door de mandaatgever en de mandataris. Er is één elektronische procuratie die geldt voor alle groepen van toepassingen in Mahis.

Papieren procuratie

De handgetekende procuratie blijft uitzonderlijk geaccepteerd als de mandaatgever geen Belgisch ondernemingsnummer heeft, of geen Belgische elektronische identiteitskaart (eID) heeft om de procuratie mee te ondertekenen. De precieze voorwaarden voor het gebruik van de papieren procuratie leest u in de Guidelines voor dienstverrichters .pdf - Nieuw venster.

Download de procuratie in de taal van uw keuze:

Hulp nodig?

Neem contact op met de Directie Identificatie van de RSZ: stuur een e-mail naar idnl@rsz.fgov.be.