Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Mahis - Historiek van de mandaten

Info

7/05/2018: Elektronische procuratie voor Mahis en Wide

Een mandaat wordt bij de sociale zekerheid geregistreerd via een procuratie ondertekend door de twee betrokken partijen. Vanaf 27/05/2018 wordt de procuratie elektronisch in de onlinediensten Mahis en Wide. De papieren procuratie blijft aanvaard tijdens een overgangsfase.

Wilt u weten hoe u een elektronische procuratie registreert? Volg de tutorials voor Mahis Youtube - Nieuw venster en Wide Youtube - Nieuw venster.

Hebt u vragen? Bel dan naar de administratieve helpdesk op het nummer 02 787 51 55, of stuur een e-mail naar SupportMahis@smals.be.

Een werkgever kan een erkend sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren om zijn personeelsbestand te beheren, zijn aangiftes in te vullen of om andere administratieve handelingen in verband met de sociale zekerheid uit te voeren. Mahis is een beveiligde onlinedienst waarmee u deze mandaten beheert en consulteert.

Om toegang te krijgen tot Mahis moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart. Als u nog geen toegang hebt tot de beveiligde elektronische diensten, moet u zich eerst registreren.

Wie beheert de mandaten?

Als werkgever, onderneming zonder personeel of sociale dienstverrichter kunt u in Mahis twee rollen hebben:

  • Beheer van mandaten: in deze rol kunt u mandaten aanmaken, consulteren of stopzetten. Sociale dienstverrichters kunnen bovendien delegaties beheren.
  • Consultatie van mandaten: in deze rol kunt u enkel de mandaten van de aangesloten werkgevers consulteren.

Eén elektronische procuratie

Een mandaat wordt bij de sociale zekerheid geregistreerd door middel van een procuratie ondertekend door de twee betrokken partijen. Sinds mei 2018 is er één elektronische procuratie die geldt voor alle groepen van toepassingen in Mahis.

Een werkgever of onderneming zonder personeel kan een sociale dienstverrichter een mandaat geven voor een of meerdere groepen van toepassingen. Per groep kan hij één mandataris aanstellen.

Bekijk de onderverdeling .pdf - Nieuw venster om te zien welke diensten elke groep omvat.

De handgeschreven procuratie blijft geaccepteerd tijdens een overgangsfase via een "uniek template .pdf - Nieuw venster".

Hulp nodig?

Bel naar de administratieve helpdesk op het nummer 02 787 51 55., of stuur een e-mail naar SupportMaHis@smals.be.