Het begrip kwartaal

De aangifte bij de RSZ heeft altijd betrekking op een kwartaal. Voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen valt het RSZ-kwartaal altijd samen met het kalenderkwartaal.