Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

e-Box Enterprise: De beveiligde elektronische brievenbus van uw onderneming

e-Box Enterprise centraliseert alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen in één beveiligde elektronische brievenbus.

Via e-Box ontvangt u documenten (pdf) en berichten van de instellingen van de sociale zekerheid, maar ook van gemeentelijke, regionale en federale overheden. De lijst van verzenders groeit nog aan!

Op sommige berichten kunt u rechtstreeks antwoorden. Op termijn zal het ook mogelijk zijn om zelf berichten en documenten te versturen naar de e-Box van de overheidsdiensten. Zo verloopt uw communicatie met de instellingen op een handige, snelle en veilige manier.

Alles over e-Box

Op de website van e-Box Enterprise Naar de website e-Box - Nieuw venster leest u alles wat u moet weten over:

  • de activatie van de e-Box van uw onderneming,
  • gebruikersrollen in e-Box,
  • geldigheidsduur van documenten,
  • welke documenten u zoal mag verwachten,
  • hoe u e-Box laat integreren in uw eigen systemen, enzovoort.