Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De werkgeversbijdrage van 0,30%

Een werkgeversbijdrage van 0,30% is verschuldigd op het loon van de contractanten die onder de arbeidsongevallenregeling van de privésector vallen, en is bestemd voor het Globaal Beheer.

De werkgeversbijdrage van 0,30% is niet verschuldigd voor:

  • de gesubsidieerde contractuelen van de plaatselijke besturen;
  • de werknemers, tewerkgesteld in het kader van artikel 60, §7 van de OCMW-wet;
  • de contractuele geneesheren die volledig vrijgesteld zijn van socialezekerheids-bijdragen.