Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Algemeen

Artikel 38, § 3quater van de wet van 29-6-1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers stelt een solidariteitsbijdrage in ten laste van de werkgever die een voertuig, dat ook voor andere doeleinden dan beroepsdoeleinden is bestemd, rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking stelt aan een werknemer. Het betreft een bedrijfsvoertuig dat voor zowel privé-gebruik als professioneel gebruik bestemd is.

De hoogte van de solidariteitsbijdrage wordt uitsluitend berekend op basis van het CO2-uitstootgehalte van het voertuig.

Het bedrag van solidariteitsbijdrage is derhalve onafhankelijk van:

  • de eventuele bijdrage van de werknemer in de financiering of het gebruik van dit voertuig;
  • het aantal privé-kilometers dat de werknemer aflegt met het bedrijfsvoertuig.