Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijdragen ontslagen statutaire werknemers

Deze bijdragen hebben tot doel de vastbenoemde personeelsleden die onder bepaalde voorwaarden ontslagen worden in de lokale sector, en die voor die tewerkstelling niet deelnamen aan de sociale zekerheid voor wat de werkloosheid en uitkeringen bij ziekte betreft, toch te laten deelnemen aan die stelsels.

Aangezien de wettelijke bepalingen voorzien dat er voor de risico's werkloosheid en ziekteverzekering andere referteperiodes gelden en andere bijdragen verschuldigd zijn, worden deze bijdragen aangegeven op twee verschillende werknemerslijnen.

Naast de gegevens om deze personen te identificeren, moet u voor hen de volgende gegevens meedelen:

  • het werknemerskengetal bijdrage dat – op het niveau van de werknemerslijn – aanduidt voor welk regime van de sociale zekerheid de onderwerping wordt gevraagd:
    • 671 = ziekteverzekering;
    • 672 = werkloosheid;
  • het refertebrutoloon van de werknemer tijdens de periode waarvoor de onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid gevraagd wordt. Dit wordt berekend op basis van de laatste activiteitswedde van de belanghebbende, zo nodig omgerekend op basis van een wedde die overeenstemt met een voltijdse betrekking.
  • het bedrag van de bijdrage verschuldigd op het refertebrutoloon;
  • het aantal dagen (in een stelsel van 6 dagen per week) waarvoor de onderwerping aan het stelsel van de sociale zekerheid gevraagd wordt;
  • de begin- en einddatum van de referteperiode (apart voor beide risico's aangezien de referteperiodes verschillen).