Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De loonmatigingsbijdrage

Deze bijdrage is verschuldigd voor iedere bij de RSZ aangesloten werkgever voor zijn personeelsleden die minstens onderworpen zijn aan de socialezekerheidsbijdragen betreffende één van de volgende stelsels:

  • het stelsel van rust- en overlevingspensioen voor de werknemers;
  • het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (sector gezondheidszorgen of uitkeringen);
  • de werkloosheidsregeling.

De loonmatigingsbijdrage is niet verschuldigd voor de deeltijds leerplichtigen en de mindervaliden tewerkgesteld in de erkende beschutte werkplaatsen.

Deze werkgeversbijdrage bedraagt:

  • 5,67% van het aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen loon van de werknemer;
  • 5,67% van het totaal bedrag van de werkgeversbijdragen verschuldigd voor de socialezekerheidsregeling van de werknemers, met inbegrip van de bijdrage voor de beroepsziekten.

Voor de werknemers die onderworpen zijn aan de wetten van 28-6-1971 betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers wordt de loonmatigingsbijdrage nog eens verhoogd met 0,40%.

De opbrengst van deze bijdrage is bestemd voor het Globaal Beheer.