Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen

De werknemers, tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7, van de OCMW-wet van 8-7-1976, zijn onderworpen aan de volledige socialezekerheidsbedragen.

De werkgever heeft recht op een doelgroepvermindering die gelijk is aan het volledige bedrag van de patronale socialezekerheidsbijdragen met uitzondering van de werkgeversbijdrage van 0,01% voor het Asbestfonds.

De doelgroepvermindering wordt toegekend voor de volledige duur van de tewerkstelling.

De doelgroepvermindering wordt door de RSZ slechts toegekend als de juiste verminderingscode gebruikt wordt in de DmfAPPL. Om het voordeel van de doelgroepvermindering voor een werknemer, tewerkgesteld in het kader van artikel 60, § 7, van de OCMW-wet van 8-7-1976, te kunnen genieten, moet de verminderingscode 4500 vermeld worden in de socialezekerheidsaangifte.

Vlaams Gewest:

Vanaf 1 januari 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Vlaanderen niet langer de “doelgroepvermindering OCMW-tewerkstelling artikel 60” toegepast worden.

Als overgangsmaatregel kunnen werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 januari 2017 en ononderbroken verder in dienst blijven (met een doorlopende of aansluitende arbeidsovereenkomst), voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, van de vermindering blijven genieten. Er zijn specifieke verminderingscodes voor deze overgangsmaatregelen. De vermindering stopt definitief op 31 december 2018.