Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Algemeen

Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd als de eigen pensioenverhouding (= EPV) van een lokaal bestuur tijdens het kalenderjaar groter was dan de wettelijke basispensioenbijdrage. De eigen pensioenverhouding van een bestuur is voor een kalenderjaar gelijk aan de verhouding tussen

  • de pensioenlast (PL) = de rust- en overlevingspensioenen die het gesolidariseerde pensioenfonds gedragen heeft voor de gewezen vastbenoemden of hun rechthebbenden, inclusief de pensioenaandelen in deze pensioenen die ten laste zijn van het gesolidariseerde pensioenfonds;
  • de loonmassa (LM) = de loonmassa van de actieve vastbenoemden van het bestuur die onderworpen wordt aan de pensioenbijdragen voor de vastbenoemden.

Als een werknemer opeenvolgende diensten verricht heeft bij verschillende besturen, aangesloten bij het gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, dan wordt de res-ponsabiliseringsbijdrage van elk bestuur berekend op het deel van de pensioenlast dat betrekking heeft op de duur van de bij hem aanneembare diensten.

Om de responsabiliseringsbijdrage vast te stellen, wordt de eigen pensioenverhouding vergeleken met de wettelijke basispensioenbijdrage, niet met de effectieve basispensioenbijdrage. Een bestuur van ex-pool één dat in 2012 een eigen pensioenverhouding heeft van 33,50%, is geen responsabiliseringsbijdrage verschuldigd. Een bestuur van ex-pool één dat in 2012 een eigen pensioenverhouding heeft van 34,50%, is wel een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd.