Sancties

Wanneer de voertuigen die onderworpen zijn aan een solidariteitsbijdrage niet aangegeven worden of wanneer het aangegeven uitstootgehalte niet overeenkomt met de werkelijkheid, dan wordt de verschuldigde solidariteitsbijdrage verdubbeld voor de periode tijdens dewelke het aangegeven uitstootgehalte niet overeenstemt met de werkelijkheid. Ongeacht deze forfaitaire sanctie blijven de sancties voor een onvolledige, een onjuiste of een laattijdige aangifte van kracht.