Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Stortingen die het bedrag van 30.000 euro per jaar overschrijden

Als de som van de stortingen van bijdragen en/of premies voor de opbouw van een aanvullend pensioen van een werknemer het bedrag van 30.000 EUR tijdens het jaar dat voorafgaat aan het bijdragejaar, overschrijdt, dan is de werkgever op het gedeelte van de premies dat 30.000 EUR overschrijdt, een bijzondere werkgeversbijdrage van 1,50% verschuldigd. Het bedrag van 30.000 EUR is gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer en wordt aangepast op 1 januari, volgend op het jaar waarin de spilindex overschreden werd. Vanaf 1 januari 2017 is het geïndexeerde bedrag gelijk aan 31.836 EUR.

Vorige bedragen:

30.000,00 EUR voor het bijdragejaar 2012

31.212,00 EUR voor het bijdragejaar 2013, 2014, 2015 en ook voor 2016