Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Administratieve instructies

De administratieve instructies helpen u bij het invullen van uw aangiften voor de sociale zekerheid.

Administratieve instructies RSZ

De RSZ-instructies lichten de sociale wetgeving en de verplichtingen van werkgevers toe. U gebruikt ze onder andere om uw Dimona en DmfA correct in te vullen.

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal publiceren we een nieuwe versie van deze instructies.

Een overzicht van de aanpassingen van het laatste kwartaal leest u in de rubriek Nieuw dit kwartaal. Belangrijke aanpassingen tussen twee kwartaalpublicaties brengen we onder de aandacht in de rubriek Tussentijdse instructies.

Naar de homepagina van de administratieve instructies RSZ

Administratieve instructies ASR

In de instructies voor de aangifte van sociale risico’s (ASR) leest u hoe u arbeidsongevallen, uitkeringen en werkloosheid moet aangeven.

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal publiceren we een nieuwe versie van deze instructies.

Naar de homepagina van de administratieve instructies ASR

Capelo

Voor Capelo, het elektronische loopbaandossier voor overheidspersoneel, zijn er instructies in pdf-vorm voor Aanvullingen bij het loopbaandossier .pdf - Nieuw venster en Historische gegevens .pdf - Nieuw venster.

Pensioenkadaster

Het Pensioenkadaster heeft instructies in pdf-vorm voor zijn Aangifte pensioenen en aanvullende voordelen: onderrichtingen .pdf - Nieuw venster.